MENU
Menu

เราในโลกโซเชี่ยล

ไฟป่า…หน้าแล้ง


ไฟแล้งยามหน้าร้อน     เพิ่งได้ฟังข่าวทางโทรทัศน์ไปว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ กำลังผจญกับวิกฤติหมอกควันที่สูงเกินมาตรฐาน แล้วเขาก็ถ่ายภาพออกมา จึงเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ ณ วันที่ 8 มีนาคมปี 50 นั้น เป็นเมืองในหมอกขนานแท้ แต่ไม่ใช่หมอกน้ำ มันดันเป็นหมอกควัน ที่อวลไปทั้งเมือง หมอกควันเหล่านี้มันจะเข้ามาทำให้ระบบหายใจเราผิดปกติ แล้วปัญหานี้ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ แต่มีเกิดขึ้นที่เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอนด้วย ถึงขนาดที่ว่า บางจังหวัด อย่างที่น่าน สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบิน เพราะมีหมอกควันหนามากเกินไป แล้วปัญหานี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิด แต่เกิดมาทุกปี มีปัญหาแบบนี้ทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง เป็นข่าวบ้าง ไม่เป็นบ้าง แน่นอนว่านี่ย่อมไม่เกิดผลดีแน่ ทำไมจึงเกิดปัญหานี้ได้? ปัญหาหมอกควันเหล่านี้เกิดจาก”ไฟ” สถานเดียว ในหน้าแล้งอย่างนี้ ในบรรดาป่าที่ผลัดใบทั้งหลาย อย่างป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณนั้น ในหน้าแล้งต้นไม้จะเก็บน้ำไว้ในต้นให้มากที่สุด ดังนั้นก็ต้องลดการคายน้ำทางใบโดยการผลัดใบเก่าลง เมื่อฝนมาและมีความชื้นในดินนั่นแหละจึงจะเริ่มแตกใบใหม่ ใบไม้ที่ผลัดไปนั้น ก็จะแห้งกรอบ ประกอบกับความชื้นในอากาศก็น้อย มีเชื้อไฟ องค์ประกอบเหล่านี้ น่าที......อ่านต่อ