MENU
Menu

เราในโลกโซเชี่ยล

ดาวน์โหลดฟรี ผ่องเล่งอี้….ผู้เก็บสร้างผืนไพรให้แผ่นดิน


เชิญดาวน์โหลดไปอ่านฟรี เรื่องราวของคนที่ทำงานเพื่อเก็บผืนป่าในอดีต ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการทำลายกับการอนุรักษ์ ยุคที่ป่าเมืองไทยถูกทำลายอย่างรวดเร็ว แล้วจะรู้ที่มาของป่าเมืองไทยในปัจจุบันที่เราไปเที่ยวกัน...ว่ามีที่มาอย่างไร ขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย  เล่งอี้   ที่กรุณาอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้ เปิดอ่าน |ดาวน์โหลด......อ่านต่อ