ขอเชิญเขียนโปสการ์ดส่งกำลังใจไปชายแดนใต้

เขียนโปสการ์ดให้ทหาร ชวนกันเขียนโปสการ์ดส่งกำลังใจไปชายแดนใต้ เราไปเที่ยวกันมาในช่วงวันหยุด   ถ่ายรูป  หัวเราะ  กินอาหารอย่างสำราญ เย้าแหย่กัน เรียกว่าเป็นช่วงของความสุข   ผมอยากชวนแบ่งความสุขเหล่านั้น ส่งไปให้กำลังใจ แก่ทหาร ตำรวจ  ครู อาสาสมัครพลเรือน  ที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านโปสการ์ดเล็กๆที่ท่านจะซื้อหามา หรือทำเองก็ได้ง่ายๆ แค่ท่านเลือกรูปที่ท่องเที่ยวที่สวยๆ   มาปริ้นจากเครื่องปริ้นจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านเรานี่แหละ  ขนาดโปสการ์ด โดยใช้กระดาษแข็งนิดหนึ่ง(หรือไม่ก็ควรแปะใส่กระดาษแข็งอีกที)   แล้วพลิกด้านหลังรูป  แบ่งครึ่งตามแนวขวาง  ด้านขวาเป็นพื้นที่จ่าหน้า   ซึ่งสามารถเลือกจากรายชื่อ ฐานปฏิบัติการข้างล่างนี้  ส่วนด้ายซ้าย ก็เขียนคำอวยพร การให้กำลังใจ ไปยังพวกเขาเหล่านั้น เรารวบรวมรายชื่อฐานปฐิบัติการมาค่อนข้างครบ(อาจมีตกหล่นบ้าง) เพื่อให้ท่านเลือกส่งกำลังใจไปยังพวกเขาเหล่านั้น  ชีวิตที่ไม่รู้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้น จะมีโอกาสได้คิดถึงคนที่เขารักอีกหรือไม่ แต่เขาก็ยังทนทำเพื่อคนทั้งประเทศ   เมื่อพวกเขาเสียสละ  ขอพวกเราที่อยู่กันสุขสบาย ท่องเที่ยวอย่างสำราญ แบ่งปันเพียงแผ่นกระดาษโปสการ์ดเล็กๆ และกำลังใจ แปะแสตมป์ ๓ บาท ทิ้งลงตู้ไปษณีย์ เพียงแค่นี้ กำลังใจจากเราก็จะเดินทางสู่เขาได้ไม่ยาก เราช่วยได้มากกว่าคำว่าสงสารนะครับ รายชื่อฐานทหารเพื่อส่งให้กำลังใจผ่านโปสการ์ดเพียงสักใบ ฉก.ปัตตานี บก.ฉก.ปัตตานี            ค่ายลูกเสือเดชานุชิต    ต.บ่อทอง   อ.หนองจิก                ปัตตานี94170    หน่วยย่อย    1. ฉก.ปัตตานี 21      บ.ซามู ต.ปิตูมุดี          อ.ยะรัง   ปัตตานี94160                         2. ฉก.ปัตตานี 23      วัดหลักเมือง    ต.รูสะมิแล       อ.เมือง ปัตตานี94000                         3. ฉก.ปัตตานี  24     บ้านไร่             ต.ทุ่งพลา         อ.โคกโพธิ์        ปัตตานี 94180                         4. ฉก.ปัตตานี  25        บ.ลูกไม้ไผ่      ม.1        ต.ตะโละแมะนา  อ.ทุ่งยางแดง            ปัตตานี 94140                         5. ฉก.ทพ.22  สโมสรสันเขื่อนปัตตานี  ต.ต้นแซะ     อ.เมือง ปัตตานี 94000                         6. ฉก.ทพ.44  วัดควนใน  บ.พิกุล   ม.3  ต.ควน   อ.ปะนะแระ  ปัตตานี94130                 7.ชค.951         ค่ายลูกเสือเดชานุชิต    ต.บ่อทอง         อ.หนองจิก       ปัตตานี94170   ฉก.ยะลา -บก.ฉก.ยะลา  สนามบิน                     บ.บือเราะ         ม.5       ต.ท่าสาป        อ.เมือง ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่3 ร้อย .ร.1414    สนามบิน   บ.บือเราะ         ม.5       ต.ท่าสาป         อ.เมือง ยะลา95000 -บก.ฉก.ตชด.44           กก.ตชด.44                  ต.บุดี               อ.เมือง ยะลา95000 -ชป.เก็บกู้วัตถุระเบิด  กก.ตชด.44                   ต.บุดี               อ.เมือง ยะลา 95000 -ฉก.ยะลา 11    รร.เทคนิคบริหาร                    อ.เมือง       ยะลา95000 -ร้อย.ฉก.ตชด.443       บ.ทำเนียบ       ต.ลำพะยา        อ.เมือง ยะลา95160 -มว.ฉก.ตชด.4431       บ.หนุน                        ต.ลำพะยา        อ.เมือง ยะลา95160 -มว.ฉก.4432               บ.ตาเซะ          ต.ตาเซะ           อ.เมือง ยะลา95000 -ชป.วังชราธิป             บ.วังกระ    ม.4               ต.ตาเซะ        อ.เมืองยะลา95000 -บก.ชค.บก.สอ.ฯ        มาลายูบางกอก              ต.สะเตง         อ.เมืองยะลา95000 -ร้อย.ม.4 ฉก.ยะลา 16  วัดคูหาภิมุข     บ.หน้าถ้ำ         ต.หน้าถ้ำ         อ.เมืองยะลา95000 -ร้อย.ทพ.3310             วัดชมพูสถิต    บ.ทุ่งยามู  ม.4  ต.ยุโป              อ.เมืองยะลา95000 -มว.ทพ.ที่ 1(3310)      โรงไฟฟ้าพงยือไร        บ.พงยือไร       ต.บันนังสาเรง อ.เมือง ยะลา 95000 -ร้อย.ทพ.4715             โรงยาง   บ.สาคอ         ต.ท่าสาป         อ.เมือง     ยะลา 95000 -บก.ฉก.ยะลา  12         ค่ายลูกเสือเดชานุชิต  บ.รามัน ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน   ยะลา 95140 -ร้อย.ร.15231(มว.ปล.ที่3)       โรงยาง บ.ลีนา   ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่ 1                 สถานีอนามัย ต.บาลอ  ม.1 บ.บาลอ    ต.บาลอ            อ.รามัน  ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่ 2                 โรงยาง บ.พอแม็ง        ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน        ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่3                  โรงยางบ้านลีนา           ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  ยะลา 95140 -ร้อย.ร.15232(มว.ปล.ที่ 2)      วัดวชิรปราการ บ.โกตาบารู     ต.โกตาบารู      อ.รามัน  ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่1                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ.กาลูปัง  ม.2 ต.กาลูปัง          อ.รามัน  ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่2                  ฐานฯวัดวชิรปราการ   ต.โกตาบารู      อ.รามัน  ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่3                  ศาลเจ้าแบหอ   บ.แบหอ          ต.กาลอ  อ.รามัน  ยะลา 95140 ร้อย.ร.15233 -มว.ปล.ที่1      โครงการฟาร์มตัวอย่าง  บ.จำปูน ม.6 ต.ท่าธง   อ.รามัน    ยะลา 95140     -มว.ปล.ที่ 2     อบต.กอตอตือร๊ะ          บ.จือแร ม.4     ต.กอตอรือร๊ะ   อ.รามัน    ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่  3    วัดบ้านไม้แก่น             บ.ไม้แก่น         ต.เนินงาม        อ.รามัน    ยะลา 95140 -ร้อย.ร.15234(มว.ปล.ที่3)  โรงยาง บ.กูแบกือโร๊ะ  ม.6            ต.จะกั๊วะ          อ.รามัน    ยะลา 95140 -มว.ปล.ที่1                  บ.พะปูเงาะ   ม.4         ต.เกะรอ                       อ.รามัน    ยะลา 95140             -ร้อย.ทพ.4103             บ.วังพญา        ต.วังพญา        อ.รามัน    ยะลา 95140 -ร้อย.ทพ.4112 โรงยาง บ.กูแบกือโระ   ม.6      ต.จะกั๊วะ          อ.รามัน    ยะลา 95140 -ฉก.ยะลา  13.ร้อย สน.                        บ.สาเก             ต.กรงปีนัง       อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -ร้อย.ร.1411,มว.ปล.ที่ 3          บ.บาโงยีแร      ต.สะเอะ           อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.1411          บ.บาลอบาต๊ะ  ต.สะเอะ           อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ปบ.ที่ 2 ร้อย.ร.1411         บ.บือแนลาแด  ต.สะเอะ           อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -ร้อย.ร.1412, มว.ปล.ที่3          บ.สลาแด         ต.ห้วยกระทิง  อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -หมู่ ปล.ที่ 1 มว.ปล.ที่ 3          บ.สะเอะใน      ต.สะเอะ           อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.1412          บ.แบหอ          ต.ห้วยกระทิง  อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.1412                       บ.กูวา              ต.ห้วยกระทิง  อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -ร้อย.ร.1413                            บ.โฉลง                        ต.ปุโรง                        อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.1413                       บ.สาเก             ต.กรงปีนัง       อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.1413          บ.โฉลง                        ต.ปุโรง                        อ.กรงปีนัง  ยะลา 95000 -มว.ล.ที่ 3 ร้อย.ร.1413             บ.กีเยาะ           ต.กรงปีนัง       อ.กรงปินัง  ยะลา  95000 -ร้อย.ร.1414,1 หมู่  ปล.           บ.ลือมุ             ต.กรงปินัง       อ.กรงปินัง  ยะลา  95000              -มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.1414           บ.ควนนางา     ต.กรงปินัง       อ.กรงปินัง  ยะลา 95000 -มว.ปล.ที่2 ร้อย.ร.1414           บ.อุเป              ต.กรงปินัง        อ.กรงปินัง  ยะลา  95000 -มว.ปล.ที่ 3  ร้อย.ร.1414         บ.ลือมุ             ต.กรงปินัง       อ.กรงปินัง  ยะลา  95000 บก.ฉก.ยะลา  15                      บ.ยีลาปัน  ม.11           ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา  ยะลา95130 -ร้อย.สน.                                บ.ยีลาปัน   ม.11     ต.ตลิ่งชัน               อ.บันนังสตา   ยะลา95130   -ร้อย.ร.7021    บก.ร้อย            บ.ตะบิงติงงี  ม.1         ต.ตลิ่งชัน  อ.บันนังสตา    ยะลา  95130 -มว.ปล.ที่1                              บ.ปาลอบาตะ  ม.13 ต.ตลิงชัน    อ.กรงปินัง   ยะลา  95130 -มว.ปล.ที่2                              บ.ทรายแก้ว ม.3          ต.ตลิ่งชัน   อ .กรงปินัง    ยะลา   95130 -มว.ปล.ที่3                              บ.บามิ  ม.4      ต.ตลิ่งชัน   อ.กรงปินัง     ยะลา  95130 -ปกโย๊ะ            สถานีทวนสัญญาน     เขาปกโย๊ะ        ต.ตลิ่งชัน   อ.กรงปินัง     ยะลา   95130 -ร้อย.ร.7022    บก.ร้อย            บ.กาโสด  ม.5  ต.บันนังสตา      อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 -มว.ปล.ที่ 1                             บ.บือซู  ม.6     ต.บันนังสตา      อ.บันนังสตา     ยะลา 95130 -มว.ปล.ที่ 2     สำนักสงฆ์บ้านแป้น(บ.บือซู)  ต.บันนังสตา      อ.บันนังสตา      ยะลา 95130 -หมู่ ปล.ที่ 2 มว.2        บ.สายสองม.6 (บ.บือซู)         ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา   ยะลา 95130 -หมู่ ปล.ที่ 3 มว.2        บ.ร้อยไร่ ม.6 (บ.บือซู) ต.บันนังสตา   อ.บันนังสตา  ยะลา95130 -มว.ปล.ที่ 3                 บ.กาโสด  ม.5  ต.บันนังสตา   อ.บันนังสตา   ยะลา 95130 -ร้อย.ร.7023    บก.ร้อย  บ.รานอ         ม.8       ต.ตะเนาะปูเต๊ะ            อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 -มว.ปล.ที่ 2     บ.ทำนบ  ม.5   ต.ตะเนาะปูเต๊ะ            อ.บันนังสตา  ยะลา 95130      -มว.ปล.ที่ 3     บ.จาเราะปิแซคละ ม.4  ต.ตะเนาะปูเต๊ะ  อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 -ชป.พิเศษ       บ.กาสังใน   ม.1           ต.ตะเนาะปูเต๊ะ            อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 -ร้อย.ร.7024    บก.ร้อย            บ.เจาะบันตัง(บารู) ม.9            ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 -มว.ปล.ที่ 1                 บ.เจาะบันตัง(บารู) ม.9            ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา   ยะลา 95130      -มว.ปล.ที่ 3                 บ.ยีลาปัน ม.11            ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา   ยะลา 95130 -มว.ปล.ที่2      สำนักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา   ยะลา 95130   -ร้อย.ฉก.ตชด.442  บก.ร้อย    วัดเนรัญชราวาส    ม.2            ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา   ยะลา  95130 -ชป.รปภ.        วัดเนรัญชราวาส    ม.2 ต.บันนังสตา   อ.บันนังสตา   ยะลา  95130                           -ชป.ต้นไทร     วัดเนรัญชราวาส    ม.2  ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  ยะลา  95130 -ชป.คร.วัดเนรัญชราวาส    ม.2  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา  ยะลา   95130 -ชป.ที่ดินวัดเนรัญชราวาส    ม.2  ต.บันนังสตา          อ.บันนังสตา  ยะลา   95130 -ชป.กรุงไทยวัดเนรัญชราวาส    ม.2    ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา  ยะลา   95130 -ชป.ตลาดล่าง  วัดเนรัญชราวาส    ม.2   ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา   ยะลา 95130 -ชป.เจริญธรรม           วัดเจริญธรรม   ม.2   บ.กือลอง    ต.ตลิ่งชัน    อ.บันนังสตา    ยะลา 95130 -มว.ฉก.ตชด.4423          บ.ตลาดนิคม  ม.6     ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา  ยะลา   95130 -ร้อย.ฉก.รพศ.1          บก.      บ. สันติ 1  ม.2    เขื่อนบางลาง              อ.บันนังสตา   ยะลา   95130 -ชป.รพศ.11    บ.สันติ 1  ม.2    เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา   ยะลา   95130 -ชป.รพศ.12    บ.สันติ 2  ม.6              ต.แม่หวาด       อ.ธารโต  ยะลา 95150 -ชป.รพศ.13    บ.กาเต็ง  ม.4  ต.  เขื่อนบางลาง          อ.บันนังสตา  ยะลา   95130 -ชป.รพศ.14    บ.ฉลองชัย  ม.4           ต.เขื่อนบางลาง  อ.บันนังสตา   ยะลา   95130 -ชป.รพศ.15    บ.ภักดี  ม.5      ต.เขื่อนบางลาง   อ.บันนังสตา   ยะลา   95130                                    -ฐปก.บุญลือ    บ.ฉลองชัย  ม.4           ต.เขื่อนบางลาง  อ.บันนังสตา   ยะลา   95130                 -ก.ฉก.ร้อย รพศ. 2 ฯ  บ.ตาเอียด  ม.5  ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา    ยะลา 95130                           -ชป.รพศ.21    บ.ตาเอียด        ม.5       ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา    ยะลา 95130                   -ชป.รพศ.22    บ.เขาน้ำตก   ม.7         ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา    ยะลา 95130                           -ชป.รพศ.23    บ.หาดทราย  ม.10       ต.ตลิ่งชัน    อ.บันนังสตา    ยะลา 95130                               -ชป.รพศ.24    บ.สันติธรรม  ม.3        ต.เขื่อนบางลาง   อ.บันนังสตา   ยะลา   95130 -ชป.รพศ.25    บ.กลาง  ม.5                 ต.ตลิ่งชัน         อ.บันนังสตา   ยะลา   95130อ -ชป.รพศ.ศรีสุข           บ.แคมพอ   ม.3  ต.เขื่อนบางลาง  อ.บันนังสตา   ยะลา   95130 -ร้อย.ทพ.3306 สถานีจ่ายไฟ ม.1         ต.เขื่อนบางลาง  อ.บันนังสตา   ยะลา   95130 -ร้อย.ทพ.3309 สำนักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา ต.บันนังสตา   อ.บันนังสตา    ยะลา   95130อ -ร้อย.ทพ.3311 บ.บาเจาะบันตัง           ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา    ยะลา   95130อ -ฉก.ยะลา 16(พัน.ม.135)    วัดธารโต  บ.ธารโต            ต.ธารโต         อ.ธารโต     ยะลา 95150 -ร้อย.สน.ฯ                  วัดธารโต         บ.ธารโต            ต.ธารโต         อ.ธารโต     ยะลา 95150 - ร้อย.ม.1         ฐานฯบ.แหร                ต.บ้านแหร      อ.ธารโต    ยะลา 95150 -มว.ม.1                        ฐานฯบ.แหร                ต.บ้านแหร      อ.ธารโต   ยะลา 95150 -มว.ม.2                        บ้านบัวทอง                 ต.บ้านแหร      อ.ธารโต   ยะลา 95150 -มว.ม.3                        ฐานบ้านแหร               ต.บ้านแหร      อ.ธารโต    ยะลา 95150            -ร้อย.ม2.                      บ้านฆอแย       ต.แม่หวาด       อ.ธารโต    ยะลา 96170 -มว.ม.1                    วัดบ่อหิน         บ.บ่อหิน  ต.บ้านแหร  อ.ธารโต    ยะลา  95150 -มว.ม.2                        บ้านวังศิลา     บ.วังศิลา   อ.ธารโต    ยะลา  95150     -มว.ม.3                        บ.ฆอแย           ต.แม่หวาด       อ.ธารโต    ยะลา  95150 -ร้อย.ม.3           ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา           ต.ธารโต           อ.ธารโต       ยะลา 95150 -มว.ม.1                        ฐานฯ บ.ศรีท่าน้ำ        ต.ธารโต           อ.ธารโต  ยะลา 95150 -มว.ม.2                        ฐานฯ  บ.หลงเกษตร   ต.ธารโต           อ.ธารโต         ยะลา 95150 -มว.ม.3                        ฐานฯวัดธารโต            บ.ธารโต          ต.ธารโต           อ.ธารโต   ยะลา 95150 -ชฝต.4404      บ.ดินสอ          ต.คีรีเขต          อ.ธารโต       ยะลา 95150     -ชป.รพศ.306  วัดเขาบันนังกระแจะ   ต.ธารโต           อ.ธารโต     ยะลา 95150         -ชป.อส.อ.ธารโต          บ.บ่อหิน          ต.บ้านแหร    อ.ธารโต         ยะลา 95150     -ชป.อส.อ.ธารโต          บ.ผ่านศึก         ต.คีรีเขต          อ.ธารโต       ยะลา 95150     -ฉก.ทพ.33      บ.ใหม่  ม.6      ต.ยะรม       อ.เบตง     ยะลา95110 -มว.ทพ.หญิง 32         บ.ใหม่  ม.6      ต.ยะรม        อ.เบตง    ยะลา95110 -ร้อย.ทพ.3301             บ.ใหม่  ม.6      ต.ยะรม    อ.เบตง        ยะลา95110 -ร้อย.ทพ.3302 วัดพุทธมงคล  บ.กม.29           ต.อัยเยอร์เวง   อ.เบตง   ยะลา95110 -ร้อย.ทพ.3303 บก.ร้อย            บ.สามร้อยไร่   ม.11     อ.เบตง   ยะลา95110 -ร้อย.ทพ.3304                         บ.ใหม่    ม.6    ต.ยะรม  อ.เบตง   ยะลา95110 -ร้อย.ทพ.3305                         บ.สันติ             ต.แม่หวาด   อ.ธารโต  ยะลา 95150 -ร้อย.ทพ.3312                         บ.คอกช้าง       ต.แม่หวาด  อ.ธารโต  ยะลา 95150 -ชค.ทพ.33                              บ.คลองทรายใน  ม.5   ต.ยุโป  อ.เมือง ยะลา95000 -ร้อย.ทพ.3307                         บ.คลองทรายใน  ม.5   ต.ยุโป  อ.เมือง ยะลา95000   -ร้อย.ทพ.3308                         บ.คลองทรายใน  ม.5   ต.ยุโป  อ.เมือง ยะลา95000   -ชป.ทพ.3302(2 ชป.)              บ.ตาพระยา  ม.11        ต.แม่หวาด  อ.ธารโต   ยะลา 95150 -ชป.ทพ.3308(2ชป.)               บ.ตาพระยา  ม.11        ต.แม่หวาด      อ.ธารโต  ยะลา 95150 -ชป.ทพ.3303(2 ชป.)              บ.กระป๋อง       ต.แม่หวาด    อ.ธารโตยะลา  95150 -บก.ฉก.ทพ.47                                    บ.สะปะเราะ    ม.5       ต.ยะหา   อ.ยะหา  ยะลา  95120 -ชค.ทพ.47                              บ.จอโม            ม.5      ต.กาบัง   อ.กาบัง     ยะลา  95120 -ร้อย.ทพ.4701 โรงอบยาง        บ.บูละปันยัง    ต.กาบัง   อ.กาบัง     ยะลา  95120    -ร้อย.ทพ.4702                         บ.หลักเขต  ม.9  ต.ปะแต         อ.ยะหา    ยะลา   95120 -ฐานฯซีรอ                              บ.หลักเขต  ม.9  ต.ปะแต         อ.ยะหา    ยะลา   95120 -ร้อย.ทพ.4703                         บ.ตันหยง   ม.2   ต.บาโร๊ะ       อ.ยะหา    ยะลา   95120 -ร้อย.ทพ.4704 วัดสวนแก้ว     บ.บาโย              ม.8     ต.บาโร๊ะ           อ.ยะหา    ยะลา   95120 -ร้อย.ทพ.4705                         บ.กูแบรายอ     ม.4       ต.ละแอ   อ.ยะหา    ยะลา   95120 -ฐานฯเจาะตีเมาะ                     บ.เจาะตัเมาะ    ม.6       ต.ละแอ   อ.ยะหา   ยะลา   95120 -ร้อย.ทพ.4706                         บ.บูเกะ              ม.2     ต.บาโงยซีแน   อ.ยะหา         ยะลา   95120 -ร้อย.ทพ.4707                         บ.สะปาเราะ     ม.5       ต.ยะหา  อ.ยะหา          ยะลา   95120 -ร้อย.ทพ.4708                         บ.บาซาตาแป  ม.8       ต.กาบง   อ.กาบัง        ยะลา     95120 -ร้อย .ทพ.4709                        บ.บาละ            ม.1       ต.บาละ  อ.กาบัง        ยะลา     95120 -ฐานฯวัดคชศิลา                     บ.คชศิลา         ม.4       ต.บาละ  อ.กาบัง        ยะลา     95120 -ร้อย.ทพ.4710                         บ.บายอ           ม.2       ต.ปะแต   อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ฐานฯบ้านลือเน็ง                    บ.ลือเน็ง          ม.2       ต.ปะแต   อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ร้อย .ทพ.4711                      บ.บูเกะลูโก      ม.3       ต.กาตอง  อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ร้อย.ทพ.4712                         บ.เจาะตาแม    ม.4       ต.กาตอง  อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ฐานฯบ้านกากง          บ.กากง              ม.2     ต.กาตอง          อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ร้อย.ทพ.4713             บ.ปะแต           ม.6       ต.ปะแต  อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ฐานฯบ้านกาโต๊ะ        บ.กาโต๊ะ          ม.7       ต.ปะแต           อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ร้อย.ทพ.4714             บ.ทำนบ          ม.3       ต.ปะแต           อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ร้อย.ทพ.4716             บ.ฆอรอราแม  ม.4       ต.ปะแต           อ.ยะหา       ยะลา     95120 -ฐานฯบ้านอุเบ็ง          บ.ฆอรอราแม  ม.4       ต.ปะแต           อ.ยะหา       ยะลา     95120              ฉก.นย.ทร. -ค่ายจุฬาภรณ์                         บ.ทอน             ต.โตกเคียน      อ.เมือง นราธิวาส  96000 -ฉก.ปัตตานี 2 (บก.ร้อย.)         วัดเนินผาโลการาม       ต.ตะลุบัน        อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -ชุด รปภ.เทศบาล        ชุมชนสะพานม้า          ต.ตะลุบัน        อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ       บ.สนำคอก      ม.8       ต.แป้น             อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 3           บ.สนำคอก      ม.8       ต.แป้น             อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ         รร.บ้านป่าทุ่ง   ม.4       ต.บางเก่า         อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็กที่ 2ฯ          บ.ทุ่งเค็จ          ม.4       ต.ปะเสยะวอ    อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ(บก.ร้อย)    บ.ชะเมาสามต้น  ม.5   ต.เคราะบอน    อ.สายบุรี  ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ         บ.ชะเมาสามต้น  ม.5   ต.เคราะบอน    อ.สายบุรี            ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ         บ.โต๊ะบาลา      ม.5       ต.กะดุนุง         อ.สายบุรี  ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ         สำนักสงฆ์เตราะปริง  ม.4       ต.ทุ่งคล้า         อ.สายบุรี  ปัตตานี  94110 -ฐานฯบาโงมูลง           บ.บาโงบูลง     ม.6       ต.เคราะบอน    อ.สายบุรี  ปัตตานี  94110 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ       อนามัยจลาโก   ม.6       ต.มะนังดาลำ   อ.สายบุรี  ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็กที่ 1            สถานีอนามัยบ้านเจาะกือแย    ม.3       ต.ตะบิ้ง  อ.สายบุรี  ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ         วัดสุทธิกาวาส บ.ทุ่งน้อย        ม.3       ต.ละหาร  อ.สายบุรี   ปัตตานี  94110 -มว.ปืนเล็ก ที่ 3 ฯ        บ.บูเก๊ะ                        ม.3       ต.ละหาร   อ.สายบุรี   ปัตตานี  94110 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 4 (บก.ร้อย)   วัดโชติรส  บ.ดินเสมอ    ม.1    ต.ตะโล๊ะไกรทอง  อ.ไม้แก่น  ปัตตานี   94220 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1        สถานีอนามัยบ้านป่าไหม้            ม.1    ต.ดอนทราย       อ.ไม้แก่น    ปัตตานี   94220 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ         บ.ใหญ่ ม.3       ต.ไม้แก่น         อ.ไม้แก่น           ปัตตานี   94220 -ฐานฯพลับพลา          บ.ละเวง  ม.3   ต.ดอนทราย    อ.ไม้แก่น            ปัตตานี   94220  - ฉก.นราธิวาส 32    สถานีประปา แหล่งผลิตน้ำผิวดิน   บ.สะแต      ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ    นราธิวาส   96170 -ฐานฯประปา  สถานีประปา   บ.สะแต  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ นราธิวาส   96170 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1          วัดเชิงเขา  ต.ปะลุกกะสาเมาะ    อ.บาเจาะ       นราธิวาส   96170 -มว.ปืนเล็กที่ 2ฯ          วัดเชิงเขาต.ปะลุกกะสาเมาะ    อ.บาเจาะ         นราธิวาส   96170 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ         บ.ส้มป่อย        ต.กาเยาะมาตี   อ.บาเจาะ         นราธิวาส   96170 -มว.ปืนเล็กที่ 3(ฐานฯอีโบ๊ะ)    บ.อีโย๊ะ            ต.ปาเระเหนือ  อ.บาเจาะ         นราธิวาส   96170 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่2 ฯ(ฐานยือลอ)   บ.ยือลอ    ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ   นราธิวาส   96170 -มว.ปืนเล็กที่ 2ฯ          วัดอุไรรัตนาราม  ม.5   ต.บาเขาะ  อ.บาเจาะ    นราธิวาส   96170 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2 ฯ        บ.ชูโว  ม.5  ต.บาเระใต้            อ.บาเจาะ         นราธิวาส   96170 -มว.ปืนเล็ก ที่ 3 ฯ        บ.คลอแระ  ม.3 ต.บาเระใต้  อ.บาเจาะ นราธิวาส   96170 -ฐานฯบูเกะสูดอ          บ.บูเกะสูดอ  ม.2  ต.บาเระใต้    อ.บาเจาะ  นราธิวาส   96170 -ฐานฯจอเบาะ บ.จอเบาะ  ม.4 ต.จอเบาะ    อ.ยี่งอ       นราธิวาส    96180 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ         บ.สะแต           ม.5       ต.จอเบาะ       อ.ยี่งอ    นราธิวาส    96180 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2 ฯ        บ.บลูกาสนอ   ม.4       ต.ตะปอเยาะ    อ.ยี่งอ  นราธิวาส    96180  มว.ปืนเล็ก ที่ 3           ข้าง ร.ร.น้ำตกปาโจ  บ.สะแต    ต.บาเจาะ       อ.บาเจาะ  นราธิวาส    96180 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 4ฯ       วัดทุ่งคา          ม.8       ต.ละหาร          อ.ยี่งอ  นราธิวาส   96180 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1 , 2 ฯ   วัดทุ่งคา   ม.8            ต.ละหาร   อ.ยี่งอ         นราธิวาส   96180 -มว.ปืนเล็ก ที่ 3           วัดราษฏร์วิริยาราม         ม.1    ต.ยี่งอ  อ.ยี่งอ  นราธิวาส  96180 -ฉก.นราธิวาส(บก)   10/4 ถ.พิชิตบำรุง           ต.บางนาค    อ.เมือง    นราธิวาส  96000 -ฐานแยกวัดพรหมนิวาส         ต.บางนาค       อ.เมือง   นราธิวาส96000 -มว.ปืนเล็กที่ 1            สำนักสงฆ์เขมาราม       ต.โคกเคียน    อ.เมืองนราธิวาส          นราธิวาส96000 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2(อู่นครศรี)  แยกการเคหะนราธิวาส  บ.โคกป่าคา  ม.9  ต.โคกเคียน  อ.เมืองนราธิวาส  นราธิวาส 96000 -มว.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ         บ.ทุ่งกง   ม.8   ต.โคกเคียน      อ.เมืองนราธิวาส          นราธิวาส 96000 -ฐานฯโรงไฟฟ้าบ้านปลักปลา บ.ปลักปลา      ม.8       ต.ลำภู  อ.เมืองนราธิวาส    นราธิวาส  96000 -ฐานฯวัดประชา          วัดประชาภิรมย์  ต.บางนาค    อ.เมืองนราธิวาส          นราธิวาส  96000 -ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ       บ.โคกสุมุ         ต.บางปอ         อ.เมืองนราธิวาส          นราธิวาส  96000 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1           สำนักสงฆ์บ้านไม้งาม  ม.10     ต.บางปอ  อ.เมืองนราธิวาส     นราธิวาส  96000 -ฐานแยกโคกตีเต         บ.โคกตีเต        ม.2  ต.บางปอ  อ.เมืองนราธิวาส   นราธิวาส  96000 -ฐานฯมะนังตายอ       บ.มะนังตายอ  ม.1  ต.มะนังตายอ       อ.เมืองนราธิวาส          นราธิวาส  96000 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2           ร.ร.บ้านจูดแดง  ม.6    ต.มะนังตายอ   อ.เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  96000 -ร้อย.ปืนเล็กที่ 4ฯ        บ.โพธิ์ทอง       ม.9       ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  96000 -มว.ปืนเล็ก ที่ 1           บ.พิกุลทอง      ม.6       ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  96000 -มว.ปืนเล็ก ที่ 2           บ.โคกศิลา        ม.6       ต.กะลุวอ  อ.เมืองนราธิวาส     นราธิวาส  96000   ศูนย์สันติสุข -ชค.951                       ค่ายลูกเสือเดชานุชิต    ต.บ่อทอง         อ.หนองจิก       ปัตตานี94170 -ชป.รพศ.101  ร้อย.ร.1333      ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง          ปัตตานี       94160 -ชป.รพศ.102  วัดมหิงสาราม  บ.หัวนอน        ม.2       ต.คอกกระบือ  อ.ปะนาเระ       ปัตตานี       94130 -ชป.รพศ.103  วัดหลักเมือง    ต.รูสะมิแร       อ.เมือง             ปัตตานี       94000 -ชป.รพศ.104  ร.ร.ปทุมคงคา บ.โคกจันทร์    ม.2       ต.ตุยง  อ.หนองจิก       ปัตตานี       94170 -ชป.รพศ.105  นพค.444  บ.นัดฆอมิส ม.5     ต.น้ำดำ  อ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี       94140 -ชป.รพศ.106  วัดวิมลวัฒนาราม(หัวเขา) บ.มายอ      ม.1       ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี  ปัตตานี 94110 -ชป.รพศ.107  วัดบูรพาราม    บ.ยามู  ม.1  ต.ยามู       อ.ยะหริ่ง  ปัตตานี    94150 -ชป.รพศ.108  โครงการพระราชดำริ  บ.ควรหรัน       ต.เปียน  อ.สะบ้าย้อย   สงขลา    90210 -ชป.รพศ.301  วัดเฉลิมนิคม   บ.ลำใหม่          ม.1       ต.ลำใหม่          อ.เมือง ยะลา  95160 -ชป.รพศ.302  วัดสุนทรประชาราม    ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  ยะลา 95140 -ชป.รพศ.303  วัดยะลาธรรมาราม      ต.สะเตง           อ.เมือง ยะลา   95000 -ชป.รพศ.304  บ.ปะแต           ม.6       ต.ปะแต           อ.ยะหา  ยะลา 95120 -ชป.พรศ.305  สถานีอนามัยบาลอ      บ.บาลอ           ต.บาลอ            อ.รามันยะลา    95140 -ชป.รพศ.306  วัดเขาบันนังกะแจะ     ม.5       ต.ธารโต           อ.ธารโต           ยะลา   95150 -ชป.รพศ.307  วัดเนรัญชราวาส          ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา    ยะลา   95150 -ชค.954,ชป.รพศ. 402   วัดชลธาราวาส(วัดร่อน)  บ.ร่อน      ม.2       ต.ตันหยงมัส   อ.ระแงะ                       นราธิวาส96130 -ชป.รพศ.401  วัดขวัญประชา เขตเทศบาลสุไหง-โกลก  ต.ซากอ  อ.ศรีสาคร นราธิวาส96210 -ชป.รพศ.403              ฐานปฏิบัติการ  บ.บละแต       ม.4       ต.บาโงสะโต    อ.ระแงะ นราธิวาส96130 -ชป.รพศ.404,ชุด สพสท.303 บ้านพักสรรพากรสุไหงปาดี    บ.โคกตา  ม.1  ต.ปะลุรู  อ.สุไหงปาดี   นราธิวาส96140 -ชป.รพศ.405  วัดอุไรรัตนาราม          บ.เปาเบาะ       ม.5       ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ     นราธิวาส96170 -ชป.รพศ.406,408       วัดไพโรจน์ประชาราม  บ.ปลายนา      ม.2       ต.รือเสาะเหนือ อ.รือเสาะ         นราธิวาส  96150 -ชป.รพศ.407  วัดเจาะอร้อง    ม.1       ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง    นราธิวาส96130 -ชด.ทสพ.ร.153           บ.ไผ่มัน  ม.3   ต.บ่อทอง         อ.หนองจิก       ปัตตานี        94170 -ชุด สทสพ.101           ฉก.ยะลา          บ.ท่าสาป         ต.ท่าสาป         อ.เมือง ยะลา     95000 -ชุด สทสพ.102              วัดยะหาประชาราม  ต.ยะหา            อ.ยะหา  ยะลา      95120 -ชุด สทสพ.103             บ้านพักเกษตร           ม.2      ต.บันนังสตา    อ.บันนังสตา    ยะลา   95130 -ชุด สทสพ.104             วัดสุนทรประชาราม  ม.3       ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน            ยะลา   95140 -ชุด สทสพ.202       ค่ายพญาอินทิรา 153      บ.ไผ่มัน   ม.3   ต.บ่อทอง อ.หนองจิก  ปัตตานี  94170 -ชุด สทสพ.302             วัดศรีสาคร    อ.ศรีสาคร        นราธิวาส 96210              

แนะนำให้อ่านต่อ