ดาวน์โหลดฟรี ผ่องเล่งอี้….ผู้เก็บสร้างผืนไพรให้แผ่นดิน

เชิญดาวน์โหลดไปอ่านฟรี
เรื่องราวของคนที่ทำงานเพื่อเก็บผืนป่าในอดีต
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการทำลายกับการอนุรักษ์
ยุคที่ป่าเมืองไทยถูกทำลายอย่างรวดเร็ว
แล้วจะรู้ที่มาของป่าเมืองไทยในปัจจุบันที่เราไปเที่ยวกัน...ว่ามีที่มาอย่างไร

ขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย  เล่งอี้   ที่กรุณาอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้

ผ่องเล่งอี้....ผู้เก็บสร้างผืนไพรให้แผ่นดิน

เปิดอ่าน |ดาวน์โหลด

แนะนำให้อ่านต่อ