ทรายขาว…ชุมชนแห่งความรัก

ประเทศไทยใจเดียว คมฉาน ตะวันฉาย...เรื่อง/ภาพ kokkram@hotmail.com                                                                      ทรายขาว…ชุมชนแห่งความรัก วันนี้ผมพาท่านผู้อ่านลงไปไกลถึงปัตตานี ไปรู้จักดินแดนแห่งความสงบ ดินแดนแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน ดินแดนที่ความต่างทางศาสนาไม่อาจมาแบ่งกั้นความเป็นพี่น้อง ความเป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันได้ ดินแดนที่แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบ แต่หมู่บ้านแห่งนี้....สงบ และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรง ตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี
พระใหญ่แห่งทรายขาว พระใหญ่แห่งทรายขาว...

ตำบลทรายขาว อยู่ห่างจาก อ.โคกโพธิ์ ไปราว ๑๕ กม.ถ้าเอารถไปเองก็เลี้ยวตรงตลาดโคกโพธิ์นั่นแหละ หมูบ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเชิงภูเขาสันกาลาคีรี ภูเขาที่ให้น้ำแก่ชุมชนโดยรอบตลอดทั้งปี ตำบลทรายขาวเองก็ได้รับอานิสงส์ น้ำมีใช้ตลอดปี ชาวบ้านจึงทำสวนผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด กล้วย ลองกอง ฯลฯ หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอยู่รวมกัน ต่างก็มีศาสนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของตัวเอง วัดทรายขาวนั้นใหญ่โต สวยงามในตำบล แต่มัสยิดบ้านควนลังกาหรือนัดมุดดีนนั้นเล่า ก็เป็นมัสยิดเก่าแก่มีอายุร่วม ๓๐๐ ปี อาคารมัสยิดเก่าที่เป็นไม้ก็ยังคงใช้ปฏิบัติศาสนกิจได้ แม้จะมีมัสยิดใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามทดแทนก็ตามที
.ตะวันทักฟ้าบนยอดเขา .ตะวันทักฟ้าบนยอดเขา...

สิ่งที่ผมประทับใจตำบลนี้ก็คือ ความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ ยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา ไม่ถือเอามาเป็นความแตกแยก ดังนั้น งานบุญทางศาสนาพุทธ ช่วงเตรียมการงานจึงมีพี่น้องชาวมุสลิมมาช่วยแรงกันทำโน่นทำนี่ งานบุญของอิสลามพี่น้องชาวพุทธก็ร่วมกันบริจาค อีกหนึ่งความร่วมมือที่ผมอยากเล่าคือกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นการทำร่วมกันของกลุ่มแม่บ้าน เขาก็เอาผลิตผลทางการเกษตรในหมู่บ้านเอามาแปรรูป กล้วยตากที่ตากด้วยแสงอาทิตย์ มีตู้อบเตาอบอย่างดี กล้วยกวน ทุเรียนกวน มังคุดกวน ส้มแขก ฯลฯ สารพัด แม่บ้านทั้งพุทธ และมุสลิมมาร่วมใจกันทำในรูปวิสาหกิจชุมชน ซึ่งควรสนับสนุนอย่างมาก ผมฝากบอกมาถึงร้านค้าใหญ่ๆ อย่างโลตัส บิ๊กซี เซเว่น น่าจะเอาสินค้าของเกษตรกรทรายขาวมาช่วยวางจำหน่าย จะได้ช่วยสร้างงาน สร้างอาขีพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน ให้กำลังใจท้องถิ่น
วัดทรายขาว วัดทรายขาว...

เช้าๆ ร้านน้ำชาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะมานั่งกินน้ำชา สนทนาส่งข่าวสารกัน ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ล้วนแล้วแต่เพื่อนๆกันทั้งนั้น เพราะเหตุนี้ ตำบลนี้จึงไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงมาตลอด ๑๒ ปี ใครแปลกหน้า ใครแปลกปลอมเข้ามา ใครมาชักชวนกัน เขาจะรู้หมด บอกกล่าวบ้านเมือง เพื่อป้องกัน ต่างระแวดระวังช่วยกัน ความสงบก็เกิดขึ้น เข้ามาใน ตำบลทรายขาวไม่ต้องกลัวเหตุรุนแรง และเพราะเหตุนี้ น้ำตกทรายขาวในพื้นที่จึงได้รับความนิยมมาท่องเที่ยวมาก น้ำตกนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว น้ำตกแห่งนี้ร่มรื่นด้วยแมกไม้ที่หนาทึบ น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมา เป็นแอ่ง เป็นวังน้ำ ตัวน้ำตกทรายขาวนั้นอยู่เหนือสุด ของลำธารน้ำที่ไหลผ่านโตรกผาหินแคบลงมาเป็นชั้นต่างๆ น้ำตกแห่งนี้ นับว่า...ได้รับความนิยมที่สุดในสามจังหวัดภาคใต้ก็ว่าได้ น้ำตกไม่ได้สวยมากมาย ส่วนใหญ่ คนมาเล่นน้ำ เอาอาหารมานั่งกินธรรมดา แต่...มันสงบ และปลอดภัย การมาพักผ่อนโดยไม่ต้องหวาดระแวง ใครๆ ก็ชอบ
คนคราคร่ำในวันฮารีรายอที่ผ่านมา คนคราคร่ำในวันฮารีรายอที่ผ่านมา...

ท่านผู้อ่านไม่เชื่อแน่ว่ามันจะฮิตอะไรขนาดนั้น ในวันหยุดในเทศกาลทั้งทางพุทธ ทางอิสลามอย่างฮาลีรายอ ที่นี่จะมีแต่คน...คน และคน คนดำครืดไปหมดทั้งน้ำตก ทุกชั้นทุกแอ่ง ลานจอดรถนี่ล้นทะลัก จนต้องจอดริมทางยาวเป็นกิโลๆ คนก็ยอม คนมาจากนราธิวาสมาจากยะลามาเล่นน้ำตกทรายขาว เพราะมันปลอดภัย เล่นน้ำอย่างสบายใจ ขนาดวันธรรมดา ท่านผู้อ่านลองไปดู คนทยอยมาเล่นน้ำตกตั้งแต่แปดโมง ผมยังแปลกใจ..ทำไมคนทางนี้ชอบเล่นน้ำตกกันจังแฮะ
น้ำตกทรายขาว น้ำตกทรายขาว...

น้ำจากลำห้วยทรายขาว คนในท้องถิ่นถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ ในพิธีอุปสมบท เขาจะขึ้นมาเอาน้ำจากรูปปั้นนาคในอุทยาน เอาไปอาบน้ำนาคที่เตรียมจะบวช ด้วยถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำบริสุทธิ์ที่พ่อนาค ผู้จะเปลี่ยนจากเพศฆราวาสไปเป็นบรรพชิต จะถูกชำระอาบด้วยน้ำบริสุทธิ์นี้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เขายังมีแหลงท่องเที่ยวที่อยู่บนยอดเขา (มีทางรถยนต์ขึ้นไปได้แต่ทางค่อนข้างชัน ถ้าไม่ชินทางดูอันตรายหน่อย แต่มีรถรับจ้างที่อุทยานฯ) บนนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามนินทโลกนาถ ชาวบ้านเรียก พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนั่งห้อยบาท อยู่บนยอดเขา ซึ่ง เป็นทั้งจุดชมทิวทัศน์และพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าด้วย ในหน้าฝนจะมีทะเลหมอก นอกจากนั้นบนลานยอดเขานี้ยังมีหินที่จารึกพระนามย่อของสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นาง สมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาฯด้วย ใครจะมากางเต็นท์บนนี้เขาก็มีสถานที่ มีน้ำ ไฟฟ้า ห้องน้ำ อาคารประชุมเล็กๆ และเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินป่าขึ้นยอดเขาสันกาลาคีรีด้วย บนนั้นมีซากเครื่องบินตกในป่าอยู่บนยอดเขาด้วย
มัดยิดนัดมุดดีน-ทั้งเก่าและใหม่ มัดยิดนัดมุดดีน-ทั้งเก่าและใหม่...

ตามเส้นทางมีถ้ำผาหินที่หลวงปู่ทวดเคยมานั่งวิปัสสนา ชาวบ้านถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการทำบุญแห่ผ้าบูชาพระไม้แก่นจันทร์ทุกปี ทำกันราวเดือนพฤษภาคม อีกทั้งยังมีผาหินพญางู ความมหัศจรรย์ของหน้าผาหินที่ดูรูปร่างคล้ายงู และบนยอดเขานี้ ชาวบ้านในพื้นที่ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงที่ผลไม้สุกราวเดือนสิงหาคม-กันยายนเป็นช่วงที่น่าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวสักครั้ง ขี่รถเที่ยวในหมู่บ้าน สำราญกับสายน้ำเย็น เห็นทะเลหมอก พักแรมในอุทยานแห่งชาติได้อย่างปลอดภัย
กิจกรรมของแม่บ้านในวิสาหกิจชุมชน_ กิจกรรมของแม่บ้านในวิสาหกิจชุมชน_...

ผมบอกกล่าวให้รู้จักที่นี่ เพื่อที่จะยืนยันว่า ความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนทุกชาติ ทุกศาสนาล้วนแล้วแต่ปรารถนาทั้งสิ้น แต่นั่นต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ ไว้ใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างกัน แล้วดินแดนสงบ ดินแดนแห่งความสุข ก็คือทุกที่ ถ้านึกไม่ออก มาดูที่ทรายขาว ปัตตานี..ที่นี่...สงบร่มเย็น .................................................................... (  เสาร์สวัสดี-กรุงเทพธุรกิจ - ๒๒ ก.ค. ๖๐)

แนะนำให้อ่านต่อ