ทับเทวา….เทวาทรงประทับ

ประเทศไทยใจเดียว คมฉาน ตะวันฉาย เรื่อง/ภาพ kokkram@hotmail.com                                                               ทับเทวา....เทวาทรงประทับ
ภาพเสด็จบ้านคลองทรายเมื่อ-ก.ค.-๒๕๒๕-ในเขต.ให้บริการของอ่างเก็บน้ำท่ากระบากปัจจุบัน. ภาพเสด็จบ้านคลองทรายเมื่อ-ก.ค.-๒๕๒๕-ในเขต.ให้บริการของอ่างเก็บน้ำท่ากระบากปัจจุบัน....

ป่าปางสีดา...หลายคนคงเคยเดินทางไป ปางสีดาเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เราคุ้นชินกับน้ำตกปางสีดาที่ในหน้าฝนน้ำหลากมากแต่พอหมดฝนน้ำก็จะน้อย ไหลเอื่อย เป็นเพราะพื้นที่ต้นน้ำของลำห้วยสายนั้นมีไม่มาก ป่าปางสีดาฝั่งทางด้านสระแก้วจะเป็นร่องเขาหุบห้วยสารพัด ร่องห้วยเหล่านี้ไม่ได้ไหลไปรวมห้วยของน้ำตกปางสีดา แต่ทว่าแยกกระจายไหลออกนอกเขตป่า และส่วนใหญ่ซึมหายไป เพราะย่านนี้แถบนี้พื้นดินเป็นดินทราย เราจึงเห็นว่าชาวบ้านปลูกยูคาลิปตัสกันมาก นาที่ทำก็เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตไว เมื่อปัญหาเรื่องน้ำที่ขาดแคลน การเพาะปลูกทำได้ยาก มีที่ดินก็ได้แต่ปล่อยว่างเพราะขาดไร้น้ำ การเป็นอยู่ของชาวบ้านจึงแร้นแค้น ขัดสน
.ลานกางเต็นท์แห่งใหม่-ปด.๖ .ลานกางเต็นท์แห่งใหม่-ปด.๖...

ชาวบ้านย่านนี้เป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากถิ่นอื่น(ส่วนใหญ่จากอีสาน) จับจองพื้นที่ทำกินดั้งเดิม ประกอบกับเป็นห้วงเวลาที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กำลังขยายพื้นที่อิทธิพล ป่าในเขตสระแก้ว ตาพระยา วัฒนานคร กำลังคุกรุ่น ไม่เว้นกระทั่งในป่าที่ทับลาน ป่าปางสีดาหรือแม้กระทั่งบางส่วนของเขาใหญ่ ที่มีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ น้ำไหลออกมาจากป่าเปล่าๆ การหาน้ำให้ราษฎรจึงเป็นภารกิจเร่งด่วน อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก จึงถูกสร้างขึ้นมาตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเหล่านี้ เป็นอ่างเก็บน้ำที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ แต่กระจายกันออกไป อยู่ไม่ห่างไกลกันมาก กั้นเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลออกมาจากป่าปางสีดา แล้วนำมาจัดการใช้ให้เกิดประโยชน์ทางชลประทานและผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบางส่วน เมื่อมีน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ก็ตามมา
น้ำตกทับเทวา น้ำตกทับเทวา...

ในห้วงระหว่างปี ๒๕๒๑-๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมเยือนพื้นที่แถบนี้อยู่บ่อยครั้ง ในการเสด็จครั้งที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมประธานาธิบดี ซุน ดู วาน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มายังโครงการอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ซึ่งครั้งนี้ประธานาธิบดี ซุน ดู วาน ได้ถวายท่อส่งน้ำชลประทานหรือท่อใยหิน เพื่อใช้เป็นท่อส่งน้ำเข้าหน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ เช่น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน อำเภอวัฒนานครอีกด้วย รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาทางด้านนี้ จึงมีอ่างเก็บน้ำเรียงรายนำความร่มเย็นมาสู่แผ่นดินดั่งน้ำทิพย์จากฟ้าที่หล่นชโลมแผ่นดินที่ยากไร้ให้กลับชุ่มชื่นฟื้นคืนชีวิต ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงและพระราชินี  
โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน_r โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน_r...

ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ปด.๖(ช่องกล่ำบน) ในสมัยนายปรีชา วิทยพันธ์ เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้มาทำเป็นลานกางเต็นท์ พักแรมให้นักท่องเที่ยว เพราะนอกจากอยู่ใกล้กับศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนเพียงลำห้วยกั้นแล้ว ยังมีอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบนอยู่ติดกัน แล้วเลยไปไม่ไกล จะเป็นอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ต่อไปอีกไม่มากเป็นอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ซึ่งจุดหมายปลายทาง ๓ แหล่งนี้เป็นเส้นทางขี่จักรยานเสือภูเขาที่สวยงาม( เพราะเลียบป่าปางสีดาไปตลอด) ร่มรื่น( เพราะมีอ่างเก็บน้ำทั้ง ๓ แห่ง และลำห้วยที่ไหลออกมาจากอ่างเก็บน้ำ) และได้ระยะทางที่กำลังปั่นจักรยานกันได้อย่างสนุกสนาน
อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก...

ย้อนกลับมาที่ลานกางเต็นท์ของหน่วย ปด. ๖ (ช่องกล่ำบน) บริเวณสันอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบนทางซ้ายมือ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติตามยุทธวิธี เพราะเป็นเส้นทางเข้าเที่ยวชมฐานปฏิบัติการของทหาร ร้อย ร. ๒๑๒๒ ที่ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยในการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปฏิบัติการทางความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณะทำเป็นเส้นทางศึกษา ไปตามสถานที่สำคัญต่างๆภายในฐาน เช่นหลุมเพลาะ ฐานปืน เสาธง จุดรวมพล ห้องบัญชาการ ห้องพักนายทหาร ฯลฯ มีป้ายบอกอธิบายความ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม ว่าก่อนที่บ้านเมืองจะสงบร่มเย็น สามารถมาเที่ยวเล่นพักผ่อนเฉกเช่นทุกวันนี้ เส้นทางกว่าจะมาถึงต้องแลกกันด้วยเลือดเนื้อของบรรพบุรุษผู้เสียสละเพียงใด
ภายในเส้นทางศึกษาทางยุทธวิธี_ ภายในเส้นทางศึกษาทางยุทธวิธี_...

แต่เมื่อมาถึงแล้ว ผมแนะนำให้เดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติของป่าเขา ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังน้ำตกทับเทวา ที่เดินเข้าไปในป่าไม่ถึง ๓ กม. ทางเดินเข้าก็อยู่ตรงบันไดทางขึ้นเส้นทางศึกษายุทธวิธีนั่นแหละครับ เดินเลาะขอบอ่างเก็บน้ำเข้าไปในป่า ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ชมนกชมไม้ เห็ดป่า พืชพรรณต่างๆที่น่าสนใจ ไม่มีทางขึ้นภูเขา เดินป่าทางราบๆธรรมดาเพียงเดินเพลิน ก็จะไปทะลุออกลำธารน้ำกว้าง ที่ไหลหลากลงบนลานหินขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยป่าใหญ่ เพราะกับการมาเล่นน้ำ ทานอาหารหรือแม้กระทั่งพักแรมนอนในป่า เพราะลานหินนอกจากจะเป็นแก่งน้ำแล้วยังมีชั้นน้ำตกเล็กๆ ให้เล่นน้ำกันพอเพลิน แต่ถ้าเดินไล่ไปตามปลายน้ำจากเเก่งหินไม่ถึง ๑๐๐ เมตร จะเป็นหุบเหวสูงราว ๖เมตร ที่สายน้ำตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่โค้งราวอ่างน้ำจริงๆท่ามกลางความร่มรื่นของป่าไม้โดยรอบ นี่แหละคือน้ำตกทับเทวา ก่อนที่ลำห้วยสายนี้จะไหลไปรวมกับอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบนนั่นเอง
ชีวิตสำราญที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ชีวิตสำราญที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก...

หรือจะเดินเที่ยวเล่นสัตว์ป่าในศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนก็ได้มีสัตว์ป่ามากมายในกรงเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ในบรรยากาศร่มรื่น ที่ลานกางเต็นท์ ปด. ๖ นี้จึงนับเป็นแหล่งพักแรมกางเต็นท์ เดินป่าหรือจะขี่จักรยานเที่ยวเล่น ก็พร้อมไปทุกอย่าง ใครยังไม่เคยมาก็สมควรจะได้ไปพบเห็น
แผนที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติไปน้ำตกทับเทวา แผนที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติไปน้ำตกทับเทวา...

ในผืนแผ่นดินนี้มีอีกหลายแห่งที่เราอาจจะยังไม่เคยไป ต่อให้เป็นนักเดินทางที่ช่ำชองอย่างไรก็ตาม แต่ก็เป็นไปในเมื่อสถานที่นั่นพร้อม ที่นั่นสมบูรณ์และที่นั่นควรค่าแต่การไปเยือนแล้ว แต่เมื่อในอดีตที่แผ่นดินนี้ยังทุรกันดาร แร้นแค้น อย่าคิดไปถึงการมาเที่ยวชม แม้การผ่านกรายก็ไม่คิดอยาก แต่ที่ที่กันดารเหล่านั้น ถ้ามีราษฎรอยู่อาศัยและเผชิญกับความทุกข์ยาก มีผู้ซึ่งไม่เคยปฏิเสธการไปรับรู้และหาช่องทางปัดเป่า ในหลวง...ของคนไทยนั่นเอง เพราะเทวามาประทับทรงงาน บ้านเมืองถึงร่มเย็น เช่นที่ทับเทวา.... ................................................................ @ ประเทศไทยใจเดียว-เสาร์สวัสดี-กรุงเทพธุรกิจ ๒๖ พ.ย.๕๙ @

แนะนำให้อ่านต่อ