พระราชดำรัส

พระราชดำรัส ... คนดีทำให้คนอื่นดีได้
หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย.
ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก
แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี
จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.
สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายคมฉาน ตะวันฉาย
และสมาชิกเว็บไซต์ตะวันยิ้มแฉ๋งดอทคอม

แนะนำให้อ่านต่อ