๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เข้าอุทยานแห่งชาติ…ฟรี

อ่าวถือ อ่าวถือ...

ข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งข่าวว่าเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันแห่งครอบครัว เพื่อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จึงงดเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภทสำหรับชาวไทย ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ข่าวดีสำหรับการพาครอบครัวไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติครับ...แต่อุทยานที่เป็นน้ำตก น้ำก็ไม่ค่อยมี อุทยานที่เป็นดอย เป็นชุดชมทะเลหมอก ตอนนี้ก็ไม่มีหมอกมีแต่ควัน สังสัยจะได้ฝช้บริการแต่อุทยานทางทะเลทั้หลายแค่นั้น เที่ยวกันให้มีความสุขก็แล้วกันครับ.....

แนะนำให้อ่านต่อ