กระเจียวบานแล้ว

กระเจียว กระเจียว...

กระเจียวบานแล้ว...ทั้งที่ อุุทยานฯไทรทอง อ.หนองบัวระเหว และอุทยานฯป่าหินงาม อ.เทพสถิตย์ บานช้า เพราะฝนมาช้า แต่ก็บานแล้วครับ กำลังสวย ทั้งหมอก ทั้งดอก กำลังดีเลย สิงหาคม ๕๘ ช่วงนี้ อุทยานฯทั้ง ๒ ลดค่าธรรมเนียม ๕๐ % เชิญไปเยี่ยมเนือนกันได้ครับ

แนะนำให้อ่านต่อ