ร่วมสร้างสีสันให้แผ่นดิน

DSC_4874_resize ชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (SUTEC) ร่วมกับแขวงการทางหลวง นครราชสีมา ที่ ๒ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน สร้างสองข้างทางหลวงให้เป็นเส้นทางแห่งดอกไม้ โดยการเลือกดอกไม้ที่ให้สีเหมือนกันใน ๑ เส้นทาง เพื่อสร้างเส้นทางสายดอกไม้ต่างๆ ให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตและร่วมปลูกต้นไม้คืนแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ต้นไม้ของแม่ ปลูกต้นคูนสีชมพู จำนวน ๘๓๐ ต้น บริเวณริมถนนธนะรัชต์ (ทางเข้าเขาใหญ่ด้านปากช่อง) กม.ที่ ๙ อ.ปากช่อง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับเสื้อโครงการและลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/KhaoyaiColorStreetsProject

แนะนำให้อ่านต่อ