ตามรอยไดโนเสาร์สะออน

§Ò¹¹ÓàÊ¹Í PowerPoint ททท. จับมือ เมเจอร์ ฯ ต่อยอดหนัง Jurassic World จัดทัวร์ “ตามรอยไดโนเสาร์สะออน” ที่ใจกลางอีสาน นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า ททท. ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) กำหนดจัดกิจกรรมทัวร์ “ตามรอยไดโนเสาร์สะออน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – กาฬสินธุ์” ต่อเนื่องจากการจัดงาน Jurassic Expo เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ Jurassic World ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพ ฯ โดยกิจกรรมทัวร์ครั้งนี้ได้นำคณะนักท่องเที่ยว ๑๐ ครอบครัว ที่ได้รับการคัดเลือกจากการร่วมกิจกรรมในงาน Jurassic Expo พร้อมสื่อมวลชน จำนวนรวม ๕๐ คน ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – กาฬสินธุ์” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดความผูกพัน ประทับใจ และแนะนำบอกต่อคุณค่าประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งเผยแพร่ศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยวผ่านกลุ่มสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทาง ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาเยือนเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – กาฬสินธุ์” มากยิ่งขึ้นต่อไป ครอบครัวผู้ร่วมกิจกรรมทัวร์ดังกล่าว จะได้สัมผัสเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์อย่างเต็มอิ่มตลอดทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว ทั้งการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การศึกษาหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ในสถานที่จริง กิจกรรมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ของนักบรรพชีวินวิทยา รวมทั้งการทดลองทำผลึกฟอสซิลในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ไดโนเสาร์สะออน ไนท์” ต้อนรับสู่ดินแดนไดโนเสาร์ในบรรยากาศอบอุ่น เพื่อสร้างความประทับใจแก่กลุ่มครอบครัวที่มาเยือนอีกด้วย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – กาฬสินธุ์” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการให้ลูกรัก และกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งยังสามารถผนวกกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคุ้มค่าแก่การมาเยือนอย่างแท้จริง

แนะนำให้อ่านต่อ