รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร 29 สค. 2557 – 1 กย. 2557

รำลึก24ปีสืบนาคะเสถียร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร และศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ”โรงเรียนธรรมชาติห้วยขาแข้ง” ณ อนุสรณ์สืบ นาคะเสถียร ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การแสดงดนตรีอะคูสติกโดยเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้ง ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. การแสดงดนตรีอะคูสติก โดย วงเจริญกรุง ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๑๙.๓๐- ๒๐.๔๕ น. การแสดงดนตรีอคูสติกและเล่าเรื่อง “เชน มีคู่หูเป็นลิง” โดย มาโนช พุฒตาล และ มล.ปริญญากร วรวรรณ ๒๐.๔๕ – ๒๑.๓๐ น. การแสดงแสง สี เสียง “หลังสิ้นเสียงปืน” ๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. จุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑ กันยายน ๒๕๕๗ รำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร และศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการรำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร นิทรรศการการดำเนินงานอนุรักษ์ของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงพระ / ถวายสังฆทาน ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์ ทุน“สืบเจตนาอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. วางหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร ๑๐.๐๐ น. เสร็จกิจกรรมรำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร ขอบคุณข่าวจาก facebook wildlife12

แนะนำให้อ่านต่อ